سنگ شجر شکوفه بهاری 4.6 گرم

220,000 تومان

این محصول یک شجر شکوفه بهاری طبیعی است که با رنگی از طیف سوسنی و نمایی همانند شکوفه های بهاری مناسب استفاده در هر نوع زیور آلاتی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
سنگ شجر شکوفه بهاری 4.6 گرم

موجود