عقیق شجر بهاری عسلی 3.1 گرم

240,000 تومان

این عقیق محصول یک عقیق شجر بهاری 3.1 گرمی با اینکلوژنهای خزه ای سفید در زمینه زرد-عسلی است . سایر اطلاعات را در تب مشخصات محصول مشاهده نمایید.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر بهاری عسلی 3.1 گرم

فروخته شد!