سنگ عقیق شجر پاییزی قرمز شفاف 7.6 گرم

109,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر پاییزی سایز درشت است که اینکلوژنهای خزه ای قرمز و مایل به قهوه ای زمینه سفید ابر مانند قرار دارند. این طبیعی و بدون بهسازی و یافت شده از ایران است.

فروخته شد!

سنگ عقیق شجر پاییزی قرمز شفاف 7.6 گرم
سنگ عقیق شجر پاییزی قرمز شفاف 7.6 گرم

فروخته شد!