نگین عقیق سلیمانی طبیعی 6.7 گرم

60,000 تومان

این عقیق سلیمانی دارای نوارهای دوار سیاه در حاشیه و سفید در مرکز روی خود است که میتواند در هر نوع جواهرآلاتی استفاده شود. در اسلاید سوم میبینید هنگامی که نور از پشت به آن وارد شود این تفاوت سیاه و سفید زیبا بیشتر پدیدار است.

فروخته شد!