نگین عقیق سلیمانی با نوار نارنجی 7.4 گرم

48,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی با باندهایی نارنجی تا سفید و سوسنی در زمینه ای بی رنگ میباشد. در وسط سنگ ریز بلورهای کوارتز را میبینید که بین این نوارها محاصره شده اند. هنگامی که نور از پشت نگین وارد شود زیبایی این سنگ بیشتر پدیدار میشود.

فروخته شد!