عقیق سوسنی طبیعی کلکسیونی 4.5 گرم

46,000 تومان

این سنگ یک نگین عقیق سوسنی با تراش بیضی و توزیع رنگی جالب به همراه ژئود کوچکی روی خود است که شبیه به یک پنجره به دنیای بیرون از خود می باشد. این سنگ برای استفاده به عنوان آویز یا انگشتر مناسب است.

فروخته شد!

خرید سنگ عقیق سوسنی کلکسیونی
عقیق سوسنی طبیعی کلکسیونی 4.5 گرم

فروخته شد!