سنگ عقیق زرد عسلی طبیعی 6.7 گرم

78,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد عسلی خاص هست. خاص چرا؟ همانطور که در اسلاید دوم میبینید در قسمت کف و پایین سنگ اینکلوژنهای زیبایی سفید کریستالی پدیدار هست. من نمیدانم آنها دقیق چه هستند ولی زیبایی خاص و طبیعی به این سنگ داده اند. چیزی که مشخص است این اینکلوژنها احتمالا ربط به کانی معدنی پشت نگین دارد و اگر دقت کنید بلورها از روی همین بستر درون عقیق رشد کرده اند. لازم به ذکر نیست که هیچ بهسازی روی این عقیق انجام نشده است.

فروخته شد!