عقیق زرد عسلی کلکسیونی 5.95 گرم

48,000 تومان

این محصول یک عقیق عسلی رنگ طبیعی است که در قسمت بغل و پشت سنگ میتوانید حاشیه بلورهای کوارتز سفید چسبیده شده به عقیق چیزی شبیه به ژئودهای کوارتز را مشاهده کنید. این نوع ساختار به شما تضمین میکند که این سنگ هیچ نوع بهسازی شیمیایی روی آن انجام نشده زیرا اگر رنگ میشد این کوارتز سفید ، زرد میشد. همچنین این عقیق ساختار لانه زنبوری دارد که در اسلاید دوم میبنید.

فروخته شد!