عقیق سلیمانی با اینکلوژنهای گوتیت 4.7 گرم

89,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی با اینکلوژنهای قهوه‌ای گوتیت درون خود است که با زمینه ای بی‌رنگ تا آبی با نورهایی زیبا و کلریت سبز در میکرو ژئود آن ، میتواند یک نمونه ای زیبا از عقیق های سلیمانی ایران باشد.

فروخته شد!