جاسپر چشم پرنده درشت 9 گرم

110,000 تومان

این محصول یک جاسپر چشم پرنده (ریولیت) درشت با وزن 9 گرم و تراش اشکی است که نمایی زیبا مطابق تصاویر دارد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

موجود

خرید سنگ جاسپر چشم پرنده ریولیتی
جاسپر چشم پرنده درشت 9 گرم

110,000 تومان