سنگ خون کلکسیونی با رگه های شفاف 5.8 گرم

52,000 تومان

این محصول یک سنگ خون با تراش بیضی و دارای چند رگه شفاف (کلسدونی / کوارتز) موازی می باشد بطوری که زمینه سبز را قطع کرده اند.

فروخته شد!

شناسه محصول: bs9 دسته: ,