راف کلسدونی آبی – سوسنی بوتریوئیدال 300 گرم

78,000 تومان

این راف درحقیقت نوعی کلسدونی قلوه ای با رنگ آبی سوسنی است که قسمتی از آن نیز به طور طبیعی زرد شده است. این یک نمونه کلکسیونی خاص است که با قیمتی بی نظیر میتوانید از سایت سنگ شناس خریداری نمایید.

فروخته شد!

راف کلسدونی قلوه ای سوسنی
راف کلسدونی آبی – سوسنی بوتریوئیدال 300 گرم

فروخته شد!