نگین کوارتز شفاف (در کوهی) طبیعی 2 گرم

50,000 تومان

این محصول یک نگین کوارتز بی رنگ شفاف (در کوهی) 2 گرمی با تراش بیضی است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ کوارتز شفاف در کوهی طبیعی اصل معدنی
نگین کوارتز شفاف (در کوهی) طبیعی 2 گرم

موجود