عقیق چشمی زرد طبیعی 7.1 قیراط

(1 بررسی مشتری)

69,000 تومان

این محصول یک عقیق باباقوری با رنگ زرد است که پس از بررسی شواهدی مبنی بر بدون بهسازی بودن داشت.

فروخته شد!

عقیق چشمی زرد طبیعی (بهسازی) 7.1 قیراط
عقیق چشمی زرد طبیعی 7.1 قیراط

فروخته شد!