عقیق چشمی زرد طبیعی 7.1 قیراط

69,000 تومان

این محصول یک عقیق باباقوری با رنگ زرد است که پس از بررسی شواهدی مبنی بر بدون بهسازی بودن داشت.

فروخته شد!