عقیق باباقوری طبیعی زیبا 8.3 قیراط

62,000 تومان

این محصول یک عقیق باباقوری اصل و بدون بهسازی است که چشم دایره ای آن دقیقا در وسط قرار داشته و پولیش و تراشی دقیق دارد.

فروخته شد!