سنگ عقیق سبز خزه ای طبیعی 4.4 گرم

68,000 تومان

این محصول یک عقیق سبز خزه ای و رنگی چمنی تیره است که مملو از اینکلوژنهای سبز رنگ بوده که کل سنگ را به رنگی سبز تبدیل کرده است.

فروخته شد!