نگین عقیق سبز خزه ای طبیعی 3.8 گرم

61,000 تومان

این محصول یک عقیق سبز خزه ای با ناحیه ای از کلسدونی آبی شفاف در وسط خود است که مملو از اینکلوژنهای سبز رنگ بوده که کل سنگ را به رنگی سبز تبدیل کرده است. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!