سنگ عقیق خزه ای سبز درشت 10.9 گرم

170,000 تومان

این محصول یک عقیق خزه ای طبیعی اشکی با اینکلوژن‌های کلریت خزه مانند و رنگ بندی مطابق تصاویر است. این محصول مناسب آویز است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق خزه ای سبز طبیعی
سنگ عقیق خزه ای سبز درشت 10.9 گرم

موجود