عقیق جزع طبیعی 8.2 گرم

47,000 تومان

این عقیق جزع دارای رنگی قهوه ای و رگه هایی با ته رنگ سورمه ای است که البته به سختی دیده میشوند. بنابراین رنگی یکدست ندارد. با این حال کل سنگ قهوه ای تیره دیده میشود. در پشت سنگ رگه های دوار عقیق را میتوانید مشاهده کنید. در این عقیق جزع هیچ بهسازی انجام نشده است.

فروخته شد!

عقیق جزع طبیعی 8.2 گرم

فروخته شد!