سنگ مریم جاسپر زیبا 3.8 گرم

49,000 تومان

این سنگ یک جاسپر مریم طبیعی با ضخامتی خوب و قابل استفاده در هر نوع زیورآلاتی میباشد.

موجود

قیمت خرید سنگ جاسپر مریم طبیعی
سنگ مریم جاسپر زیبا 3.8 گرم

موجود