سنگ ماه طبیعی نباتی رنگ زیبا 9.7 قیراط

64,000 تومان

این محصول یک مون استون طبیعی با رنگی متمایل به زرد نباتی است که پدیده آدولارسنسی به زیبایی در آن دیده میشود.

فروخته شد!

مون استون با کیفیت
سنگ ماه طبیعی نباتی رنگ زیبا 9.7 قیراط

فروخته شد!