مون استون سفید معدنی 3.7 قیراط

15,000 تومان

این محصول یک سنگ ماه سفید معدنی است که روی آن ترکی سطحی دیده میشود. دقت کنید سایز این مون استون کوجک میباشد.

فروخته شد!