نگین سنگ ماه سفید معدنی 5.5 قیراط

22,000 تومان

این محصول یک سنگ ماه سفید با ابعاد کوچک بوده که میتواند به عنوان نگین انگشتر استفاده شود.

فروخته شد!