مون استون رنگین کمانی طبیعی 6.2 قیراط

34,000 تومان

این محصول یک مون استون رنگین کمانی (لابرادوریت سفید) است که دارای انعکاس رنگی آبی زیبا در خود میباشد. در این سنگ ترک ناشی از ضربه نیز دیده میشود.

فروخته شد!