مون استون طبیعی تراش گرد 6.4 قیراط

31,000 تومان

این محصول یک مون استون با انعکاس آدولارسنسی قوی است که ترک داخلی ناشی از کلیواژ این سنگ نیز در آن وجود دارد بنابراین باید هنگام آن روی رکاب یا غیره با دقت انجام شود.

فروخته شد!