مون استون شفاف گرد 3 قیراط

37,000 تومان

این محصول یک مون استون (سنگ ماه) بی رنگ شفاف با وزن 3 قیراط است که دارای انعکاس سفید می باشند.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ ماه مون استون طبیعی
مون استون شفاف گرد 3 قیراط

فروخته شد!