سنگ عقیق خزه ای 13.54 گرم

160,000 تومان

این محصول یک عقیق خزه ای خاص با رنگ بدنه آبی – بنفش است. در گذشته باور بر این بود که این نوع عقیق ها سبب رشد و باروری محصولات و یا رشد کودکان میشوند. البته این عقیده بیشتر در قرون وسطی و در اروپا رایج بود. بهرحال این یک سنگ بی نظیر است که میتوانید به عنوان سنگ گردنبد از آن استفاده کنید.

فروخته شد!