عقیق سوسنی بیضی شجر دار 2.6 گرم

49,000 تومان

این محصول یک عقیق سوسنی – ارغوانی و دارای یک نمای شجر/بوته در بغل سنگ است که آن را متمایز میکند. این عقیق کاملا طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

خرید عقیق سوسنی شجر دار
عقیق سوسنی بیضی شجر دار 2.6 گرم

فروخته شد!