عقیق شجر بهاری سوسنی پررنگ 3.1 گرم

120,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری 3.1 گرمی بیضی با طرحی از اینکلوژنهای خزه ای در زمینه سوسنی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر بهاری سوسنی پررنگ 3.1 گرم

فروخته شد!