سنگ شجر شکوفه بهاری زیبا دامله 6.4 گرم

220,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری 6.4 گرمی طبیعی ، شکل بیضی/گرد خوش تراش گنبدی با نمایی از شکوفه های سفید بهاری در زمینه شفاف با رنگ متمایل به یاسی کمرنگ می باشد.

فروخته شد!