سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی 3.4 گرم

165,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری سوسنی پررنگ طبیعی 3.4 گرمی با تراش بیضی شکل انگشتری است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی 3.4 گرم

فروخته شد!