سنگ عقیق شکوفه بهاری آنگشتری 2.4 گرم

170,000 تومان

این سنگ یک عقیق شکوفه بهاری کوچک 2.4 گرمی با طرحی مطابق تصاویر می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
سنگ عقیق شکوفه بهاری آنگشتری 2.4 گرم

فروخته شد!