نگین عقیق شجر شکوفه بهاری 1.6 گرم

80,000 تومان

این سنگ یک عقیق بهاری 1.6 گرمی با ابعاد کوچک می باشد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی است.

فروخته شد!

قیمت سنگ عقیق شجر بهاری طبیعی
نگین عقیق شجر شکوفه بهاری 1.6 گرم

فروخته شد!