نگین عقیق شجر شکوفه بهاری 10.7 گرم

145,000 تومان

این سنگ یک عقیق شکوفه بهاری درشت 10.7 گرمی درشت مناسب آویز می باشد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی است.

فروخته شد!