عقیق سوسنی تراش تخت 4.19 گرم

46,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی (ارغوانی) بیضی 4.19 گرم با تراش تخت است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

عقیق سوسنی تخت مناسب حکاکی
عقیق سوسنی تراش تخت 4.19 گرم

فروخته شد!