عقیق سلیمانی سفید زیبا 3.6 گرم

80,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی طبیعی 3.6 گرمی دارای باندهای دوار سفید بسیار منظم و ظریف است که مناسب استفاده به عنوان سنگ انگشتر یا آویز می باشد. این محصول بدون بهسازی می باشد. در انتهای سنگ ترک ناشی از تراش دیده میشود که از نظر استحکام چندان تاثیر نگذاشته است.

فروخته شد!