عقیق سلیمانی با زمینه سوسنی 5.3 گرم

86,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی اصل و طبیعی 5.2 گرمی دارای باندهای دوار سفید همراه اینکلوژنهای گوتیت در زمینه ای شفاف و مایل به سوسنی رنگ است.

فروخته شد!