عقیق سلیمانی درشت و کلکسیونی 7.9 گرم

210,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی درشت 5.2 گرمی دارای باندهای دوار سفید و قهوه ای همراه اینکلوژنهای دندریتی شجر مانند سیاه در زمینه ای شفاف و که قسمتی از آن مایل به زرد است می باشد. ضخامت این سنگ کم بوده که سبب شده مطابق تصاویر از گذر نور خوبی برخوردار شود. این عقیق سلیمانی طبیعی و بدون بهسازی و مناسب آویز و یا کلکسیونی می باشد.

فروخته شد!