عقیق سلیمانی با زمینه تیره 3.3 گرم

100,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی سیاه طبیعی 6.8 گرمی گرد دارای باندهای دوار سفید و قهوه ای مطابق تصاویر می باشد. آثاری از بهسازی در این سنگ یافت نشد.

فروخته شد!