عقیق سلیمانی با زمینه تیره 3.3 گرم

100,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی سیاه طبیعی 6.8 گرمی گرد دارای باندهای دوار سفید و قهوه ای مطابق تصاویر می باشد. آثاری از بهسازی در این سنگ یافت نشد.

موجود

خرید سنگ عقیق سلیمانی نواری بوتسوانا طبیعی معدنی اصل
عقیق سلیمانی با زمینه تیره 3.3 گرم

100,000 تومان