عقیق سلیمانی با زمینه تیره 3.3 گرم

74,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی سیاه طبیعی 3.3 گرمی دارای باندهای دوار سفید در زمینه تیره شفاف می باشد. آثاری از بهسازی در این سنگ یافت نشد.

فروخته شد!