عقیق سوسنی شجر دار زیبا 5.1 گرم

110,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی دارای شجر قهوه ای با وزن 5.1 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

عقیق سوسنی شجر دار 5.1 گرم
عقیق سوسنی شجر دار زیبا 5.1 گرم

فروخته شد!