نگین عقیق سوسنی طبیعی 2.4 گرم

75,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی (کلسدونی) شفاف و خالص بی نقص، با وزن 2.4 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

خرید عقیق سوسنی اصل
نگین عقیق سوسنی طبیعی 2.4 گرم

فروخته شد!