نگین عقیق سوسنی طبیعی 4.6 گرم

190,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی (کلسدونی) شفاف و خالص ، با وزن 4.6 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
نگین عقیق سوسنی طبیعی 4.6 گرم

فروخته شد!