عقیق سوسنی طبیعی 1.8 گرم

140,000 تومان

این محصول یک عقیق سوسنی (کلسدونی) ، با وزن 1.8 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق سوسنی طبیعی 1.8 گرم

موجود