سنگ عقیق عسلی طبیعی بیضی 2.6 گرم

80,000 تومان

این محصول یک عقیق عسلی طبیعی و اصل می باشد. این عقیق بدون بهسازی و دارای ابعادی مناسب انگشتر می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
سنگ عقیق عسلی طبیعی بیضی 2.6 گرم

80,000 تومان