عقیق عسلی طبیعی تراش اشکی 4.5 گرم

20,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد عسلی اشکی شکل و ابعادی درشت با کالرزونینگ طبیعی است. این سنگ طبیعی بوده و بهسازی شیمیایی روی آن انجام نشده است. در پشت این سنگ ترک هایی وجود دارد که در تصاویر میبنید ولی این ترکها سطحی میباشند.

فروخته شد!