عقیق شجر بهاری 13.61 گرم

120,000 تومان

این عقیق شجر بهاری دارای رنگ بدنه بیشتر مایل به آبی نفتی و یا ترکیب آبی بنفش با هاله سفید است. با توجه به ابعاد سنگ به صورت استفاده در گردبند و یا دستبند و یا کلکسیونی قابل استفاده است. این سنگ 100% طبیعی است و عمق اینکلوژنهای شکوفه مانند آن در پشت سنگ کاملا مشهود است.

فروخته شد!