سنگ عقیق شجر قرمز 5.8 گرم

31,000 تومان

این عقیق شجر با وزن 5.8 گرم و تراشی بیضی شکل دارای خزه هایی قرمز رنگ در میان موج های آبی دارد. البته یک ترک خیلی ناچیز حین تراش در گوشه سنگ است که به سختی دیده میشود و تاثیر خاصی روی استحکام سنگ ندارد. در تصاویر محصول نیز مشخص است. به همین دلیل با قیمتی بسیار خوب در سایت سنگ شناس ارائه شده است.

فروخته شد!

سنگ عقیق شجر قرمز منظره
سنگ عقیق شجر قرمز 5.8 گرم

فروخته شد!