سنگ عقیق شجر قرمز 5.8 گرم

31,000 تومان

این عقیق شجر با وزن 5.8 گرم و تراشی بیضی شکل دارای خزه هایی قرمز رنگ در میان موج های آبی دارد. البته یک ترک خیلی ناچیز حین تراش در گوشه سنگ است که به سختی دیده میشود و تاثیر خاصی روی استحکام سنگ ندارد. در تصاویر محصول نیز مشخص است. به همین دلیل با قیمتی بسیار خوب در سایت سنگ شناس ارائه شده است.

فروخته شد!