عقیق شجر بهاری 11.55 گرم

210,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری با رنگ بدنه سوسنی – ارغوانی با درونگیرهایی در رنگهای زیبا و شکوفه های واضح از نظر بصری می باشد. با توجه به ضخامت و تراش فنسی آن، فقط به عنوان سنگ گردبند میتواند استفاده شود. با توجه به پشت نگین در اسلاید چهارم میتوانید عمق و سه بعدی بودن آن را مشاهده کرد.

فروخته شد!

عقیق شجر عقیق بهاری
عقیق شجر بهاری 11.55 گرم

فروخته شد!