سنگ عقیق شجر صورتی زیبا 3.1 گرم

115,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر با دندریت هایی صورتی رنگ در زمینه سوسنی است که با توجه به سایز خود مناسب استفاده در انگشتر یا دستبند میباشد.

فروخته شد!