سنگ عقیق شجر زیبا 7.8 گرم

250,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر با خزه های سفید و صورتی رنگ در زمینه سوسنی است که با توجه به سایز خود مناسب استفاده در آویز یا دستبند میباشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
سنگ عقیق شجر زیبا 7.8 گرم

فروخته شد!