سنگ عقیق شجر زیبا 5.8 گرم

260,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر با خزه های سفید و صورتی رنگ در زمینه سوسنی است که با توجه به سایز خود مناسب استفاده در آویز یا دستبند میباشد.

فروخته شد!