شجر شکوفه بهاری 5 گرم

178,000 تومان

این عقیق معدنی دارای ناخالصی های درونی ای است که شبیه به شکوفه های بهار می باشند. همانطور که در تصویر دوم می بینید در حالتی که پشت آن تاریک نباشد، رنگ بدنه سنگ یاسی لطیفی است. در تصویر آخر که پشت سنگ است میتوانید عمق داشتن این درونگیرها را ببینید. ابعاد این شجر بهاری برای هر نوع استفاده در جواهری مناسب است که در توضیحات محصول آمده است.

فروخته شد!