بارخونه گارنت سرخ اشکی ریز 35 قیراط

32,000 تومان

این محصول شامل یک مجموعه گارنت قرمز طبیعی با رنگ قرمز-ارغوانی و ابعاد ریز 6.8 در 5 میلیمتر است که دارای وزن کلی 35 قیراط می باشند.
قیمت محصول به ازای هر عدد می باشد که می توانید حداکثر 42 عدد انتخاب کنید. وزن هر عدد حدود 0.8 قیراط می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ گارنت سرخ طبیعی
بارخونه گارنت سرخ اشکی ریز 35 قیراط

موجود