گارنت قرمز بیضی 1.9 قیراط

180,000 تومان

این محصول یک گارنت قرمز طبیعی ، بدون بهسازی با وزن 1.9 قیراط و تراش بیضی فست ابعاد کوچک می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ گارنت قرمز اصل و طبیعی
گارنت قرمز بیضی 1.9 قیراط

فروخته شد!