جفت گارنت سرخ خوش رنگ طبیعی 1.9 قیراط

170,000 تومان

این محصول جفت گارنت قرمز طبیعی و بدون بهسازی با وزن کلی 1.9 قیراط و تراش گرد فست و ابعاد ریز می باشد. این محصول مناسب گوشواره می باشند.

فروخته شد!