مجموعه گارنت قرمز 5.2 قیراط

(1 بررسی مشتری)

310,000 تومان

این محصول شامل هشت تعدای سنگ گارنت قرمز خوش رنگ طبیعی با وزن کلی 5.2 قیراط با تراش مارکیز و ابعادی کوچک می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ گارنت سرخ طبیعی
مجموعه گارنت قرمز 5.2 قیراط

موجود