سنگ عقیق شجر بهاری طبیعی 2.7 گرم

89,000 تومان

این سنگ یک نگین عقیق شجر بهاری طبیعی در زمینه سوسنی رنگ است که مناسب استفاده در سنگ انگشتر یا دستبند یا گردنبند میباشد.

فروخته شد!